loader image

Szanowny Kliencie!
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO, informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Net Meble Kuchenne Jerzy
Dombrowski, ul. Elbląska 69, 82-316 Milejewo, NIP: 7431226103
• Celem zebrania danych i ich przetwarzania jest przygotowanie i wycena indywidualnych
projektów mebli, przygotowanie i realizacja podpisanej umowy sprzedaży, obsługi
reklamacji, jeżeli taka zostanie złożona, obsługi zgłoszeń i zapytań, które są do nas
kierowane poprzez e-mail, telefon, formularz kontaktowy na stronie
www.studionetkuchnie.pl lub osobiście, kontaktowania się z Państwem, w celach
związanych ze świadczeniem usług oraz do wykonanie ciążących na administratorze
obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe są przetwarzane również do celów
archiwizacyjnych.
• W każdym przypadku pobierane są przez administratora tylko niezbędne dane osobowe, bez
których nie jest możliwa realizacja wyżej wymienionych czynności.
• W niektórych przypadkach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim, są to
między innymi: upoważnieni pracownicy (którym Państwa dane są ujawnianie, by mogli
wykonywać swoje obowiązki) oraz w nielicznych przypadkach podmioty, którym zlecamy
wykonanie usług, w celu realizacji umowy z Państwem np.: podwykonawcy, banki, firmy
kurierskie, obsługa księgowo – kadrowa.
• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych innym podmiotom,
jeżeli nie wiąże się to z realizacją celów, dla których dane są gromadzone np. firmom
marketingowym.
• Dane osobowe są przetwarzane ręcznie i elektronicznie zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami ich przetwarzania
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia (o ile nie narusza to innych przepisów prawa) lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie, przez administratora danych osobowych narusza
przepisy mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.